Campbaseosona

LLOGUER DE INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
Pressupost sense compromís

93 886 70 23

LAYHER

Lloguer d'escenaris modulars layher. Cada mòdul és de 2 x 1 m, l'estructura és d’alumini o acer, amb tarima exterior ignífuga, hidrófoga, antilliscant i amb una resistència de 750 kg/m2. Possibilitat d'incorporar baranes perimetrals, escala, rampes de càrrega, cubertura d'escenari per pluja i faldó.

Lloguer d'escenaris i tanques

ESCENARI

Escenari layher amb faldó i cuberta.

Lloguer d'escenaris i tanques

ESCENARI

Escenari layher amb escala d'accés.

Lloguer d'escenaris i tanques

RAMPA DE CÀRREGA

Rampa de càrrega i descàrrega realitzada amb mòduls layher.

Lloguer d'escenaris i tanques

RAMPA D'ACCÉS

Rampa d'accés amb escala realitzada amb mòduls layher.