Campbaseosona

LLOGUER I VENTA DE MATERIAL PER ESDEVENIMENTS
Demana pressupost

93 886 70 23

SUMESCAL

Lloguer d'escenaris sumescal. Cada mòdul és de 2 x 1 m, l'estructura és d’alumini, amb tarima exterior antilliscant i amb una resistència de 750 kg/m2. Els peus són telescòpics, i ens permeten altures que van de 20cm fins a 110cm. Possibilitat d'incorporar baranes perimetrals, escala i faldó.

Lloguer d'escenaris i tanques

ESCENARI AMB FALDÓ.

Escenari sumescal amb escala frontal i faldó.

Lloguer d'escenaris i tanques

ESCENARI AMB FALDÓ.

Escenari sumescal amb faldó de color negre.

Lloguer d'escenaris i tanques

ESCENARI AMB TRUSS.

Escenari sumescal amb estructura de truss.

Lloguer d'escenaris i tanques

ESCENARI AMB PASSAREL.LA.

Escenari sumescal amb passarel.la i estructura de truss.

Lloguer d'escenaris i tanques

GRADERIA

Graderia de 6 nivells d'altura, amb tanca perimetral.

Lloguer d'escenaris i tanques

GRADERIA

Graderia de 4 nivells d'altura, amb tanca perimetral i esglaóns d'accés.

Lloguer d'escenaris i tanques

GRADERIA

Grades a 3 nivells amb baranes i cadires.

Lloguer d'escenaris i tanques

RAMPA DE CÀRREGA

Rampa de càrrega i descàrrega realitzada amb mòduls Sumescal.